Archives

ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ, અમદાવાદ

અમદાવાદ નાં મણિનગર વિસ્તાર માં સ્થિત રામકૃષ્ણ સેવા સમિતિ માં પૂજ્ય સ્વામીની અમિતાનંદજી નાં સાત દિવસીય ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ નું આયોજન તારીખ 25 જૂન થી 1 જુલાઈ 2018 સુધી કરવા માં આવ્યું. આ યજ્ઞ ની પ્રવચન શૃંખલા માં પૂજ્ય સ્વામિનીજી એ સવાર નાં સત્ર માં આદિ શંકરાચાર્યજી દ્વારા રચિત લઘુ વાક્ય વૃત્તિ ગ્રંથ ઉપર તથા સાંજ નાં સત્ર માં ભગવદ્દ ગીતા નાં તેરમાં અધ્યાય ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ પર પ્રવચન કર્યું.

લઘુ વાક્ય વૃત્તિ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ મહાવાક્ય “અહં બ્રહ્માસ્મિ” પર વ્યાખ્યા રૂપ છે.

ગીતા નાં તેરમાં અધ્યાય ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ માં ભગવાને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ નો વિવેક પ્રદાન કર્યો.
ભગવાને જણાવ્યું કે આ શરીર રૂપી ક્ષેત્ર માં એને જાણનારો ક્ષેત્રજ્ઞ પણ હું જ છું. જે આને જાણે છે, એ જ જન્મ મૃત્યુ નાં ચક્ર માંથી મુક્ત થઇ જાય છે. એને જાણવા માટે અમાનિત્વ વગેરે 20 મૂલ્યો ને પાત્રતા રૂપ વિકસિત કરવા જોઈએ
અંત માં બંધન અને મુક્તિ નું સ્વરૂપ બતાવ્યું. અને મુક્તિ માટે વિવેક કરવો એ જ એક માત્ર વિકલ્પ છે. તેમ જણાવ્યું.

This entry was posted on July 2, 2018, in GGY.

VISITED F.R.I.G.E

During Gita Gyan Yagya at Ahmedabad, on 29th June Swamini Amitanandaji visited FRIGE (Foundation of Reasearch in Genetic and Endocrinology) in Ahmedabad. This institute is run by Dr. Jayesh Sheth, Dr. Frenny Sheth along with a group of scientists and clinical doctors.This institute was inaugurated by Our Late Pres. Dr. APJ Abdul Kalam.

Dr. Jayesh Sheth and his wife Dr. Frenny Sheth are doing exemplary research work at Foundation for Research in Genetics and Endocrinology (FRIGE), Ahmedabad. Dr. Jayesh Sheth has done research on rare diseases of Genetic disorders. He is awarded by Dr. Abdul Kalam.

Dr Frenny Sheth has received Lifetime Achievement Award for Initiatives, Discoveries, and Developments in the discipline of Cytogenetics and Molecular Cytogenetics by Vinus International Research Awards in December 2016″

Poojya swaminiji has interactive session with those scientists & doctors students & FRIGE staff.
The topic of this discussion was “What is the Nature of God & why should we believe in God?” All the members participated nicely and at the end P. Swaminiji concluded this topic. Overall it was enlightening & motivational session.

At the end Dr. Jayesh Sheth delivered thanks to all.

Gita Gyana Yagna, Mumbai: June 2018

A week-long GITA GYANA YAGNA by Poojya Guruji Sri Swami Atmanandaji was organized at Vivekananda Auditorium, in RK Math, Khar, Mumbai, from 4th to 10th June 2018. The subject matter of the twin discourse series were Gita Chapter 18 and Manukya Upanishad: Agama Prakarana.

In the 18th Chapter of Bhagwad Gita, Poojya Guruji explained the final question of Arjuna, which was asking about the real meanings of Sanyaas & Tyaga. While Sanyaas was explained as just the absence of self-centric desires, Tyaga was explained as Karma-phala tyaga. Moreover, Bhagwan said the tamasic people simply give up karma itself, the rajasic people give up inconvenient karmas. It is only the sattwic who give up that which needs to be given up, and that is, the expectations, ego etc. For this Bhagwan says that the easiest way it to make your thoughts & actions sattwic, then you will be easily doing the most important sattwic tyaga.

In the Mandukya Upanishad, we are revealed the Self-Knowledge science and that is based on our three avasthas. This is then associated with Om, and the entire teaching then becomes Om based.

Links: 

Gita Chapter-18

Mandukya – Agama Prakarana

This entry was posted on June 18, 2018, in GGY, Mission.

Gita Gyana Yagna, Jalgaon

A week-long GITA GYANA YAGNA was organized at Dutta Mandir, Jalgaon by Poojya Swamini Poornanandaji. The program was from 16th to 22nd April, and the subject matter of the twin discourses were : Gita Chapter 10 and Narada Bhakti Sutras.

This entry was posted on April 21, 2018, in GGY, Mission.

ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ, અમદાવાદ

અમદાવાદ નાં પ્રહલાદનગર માં સ્થિત સમુત્કર્ષ માં પૂજ્ય સ્વામીની અમિતાનંદજી નાં સાત દિવસીય ગીતા જ્ઞાન યજ્ઞ નું આયોજન તારીખ 5 માર્ચ થી 12 માર્ચ 2018  સુધી કરવા માં આવ્યું. આ યજ્ઞ ની પ્રવચન શૃંખલા માં પૂજ્ય સ્વામિનીજી એ સવાર નાં સત્ર માં આદિ શંકરાચાર્યજી દ્વારા રચિત દૃગ્ દૃશ્ય વિવેક ઉપર તથા સાંજ નાં સત્ર માં ભગવદ્દ ગીતા નાં ચોથા અધ્યાય જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ પર પ્રવચન કર્યું.

સમુત્કર્ષ અકાદમી યોગ , અધ્યાત્મ તથા Holistic living હેતુ એક સમર્પિત સંસ્થા છે. આ સંસ્થા પૂજ્ય સ્વામિનીજી નાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષ થી પ્રવચન નું પ્રતિવર્ષ આયોજન કરે છે.

 

Photo Album

This entry was posted on March 14, 2018, in GGY.

गीता ज्ञान यज्ञ, लखनऊ

लखनऊ के लाल बाग़ क्षेत्र में स्तिथ हरी ॐ मंदिर में पूज्य गुरूजी स्वामी आत्मानंद जी का होलाष्टक में ६ दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन दिनांक २३ फरवरी से १ मार्च २०१८ को आयोजित हुआ। इस प्रवचन श्रृंखला में भगवद गीता के राजविद्या राजगुह्य योग नामक नवें अध्याय पर एवं प्रातःकाल मुण्डकोपनिषद के द्वितीय मुण्डक के द्वितीय खंड पर प्रवचन हुए।

हरिओम मंदिर के मुख्य सभागृह के जीर्ण-उद्धार के उपरांत यह वहां पर यह पहली प्रवचन माला थी। नवीन सभागृह भव्य और सुन्दर बनाया गया है।

 

Links: 

Gita Chapter-9

Mundakopanishad 2-2

Photo Album

This entry was posted on March 5, 2018, in GGY, Mission.

Gita Gyana Yagna, Baroda

A week-long Gita Gyana Yagna by P. Swamini Amitanandaji was organized at Atma Jyoti Ashram, Ellora Park, Baroda from 5th to 12th Jan 2018. The subject matter of the twin discourse series were Gita Chapter-8 and Kathopanishad 2-1 in Gujrati.

Links of Albums along with other links are given below. The pravachans were recorded, both audio & video, and have since been uploaded.

Album

Pravachan Links:

Gita Ch – 8

Kathopanishad 2-1

 

This entry was posted on January 13, 2018, in GGY, Mission.

Gita Gyana Yagna, Lucknow

A week-long Gita Gyana Yagna by P. Swamini Samatanandaji was organized at Sarveshwar Mahadev Mandir, SBI Colony, Lucknow from 21st to 28th Dec 2017. The subject matter of the twin discourse series were Gita Chapter-3 and Sadhana Panchakam.

This entry was posted on January 1, 2018, in GGY, Mission.

Gita Gyana Yagna, Mumbai

A week-long GITA GYANA YAGNA by Poojya Guruji Sri Swami Atmanandaji was organized at Vivekananda Auditorium, in Ramkrishna Math, Khar, Mumbai, from 4th to 11th Dec 2017. The subject-matter of the twin discourse series were – Gita Chapter 17, and Advaita-Makaranda.

Gita Gyana Yagna, Jalgaon

A week-long GITA GYANA YAGNA by Poojya Swamini Poornanandaji was organized at Dutta Mandir, Ashok Nagar, Jalgaon – from 24th to 30th Nov 2017. In this twin discourse Marathi pravachan series she is giving discourses on the 9th Chapter of Bhagwad Gita and Bhaja Govindam – 2.

This entry was posted on November 27, 2017, in GGY, Mission.